Bugün 21.04.2015 Saat:
   
  Ana Sayfa  
  Künye  
  İletişim  
  Anamur Belediyesinden Vatandaş Talepleri  

 
  Anket  

  ANAMUR'DA HAVA  
anamur
ANAMUR ANAMUR
 

 
  ZİYARETÇİ BİLGİLERİ  
» Aktif Ziyaretçi 1209
» Bugün Gelen 12386
» Toplam Ziyaretçi 31866082
SAYIN ZİYARETÇİMİZ
» IP'niz | 23.23.47.38
» Bu sitemizi ziyaretiniz
Untitled Document
  Bünyamin KOZAK  
  Bünyamin KOZAK bkozak@muz.gen.tr  
  04.06.2013 tarihinde yazdı. (Son Düzenleme: 08.06.2013)  
     
  "Anamur Hali – Anamur’un Hali"  
     
 

Halkımızın bir kısmının büyük duyarlılık göstererek, başta Taksim Gezi parkı olmak üzere, pek çok il ve ilçede olduğu gibi Anamur’da da yaptığı gösteriler ve basın açıklamaları giderek artıyor. Bu gösterilerin heyecanı içerisinde Anamur Belediye Meclisinde çok önemli bir konu görüşüldü. Anamur Hali. Anamur Toptancı Sebze ve Meyve Hali.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Türe, Belediye Başkanı olur olmaz, Anamur Belediyesi’nin göz bebeği Toptancı Hal kuzeyindeki eski otobüs garajı olan araziyi satmak istedi. Tepkiler ve CHP’li Belediye Meclis üyelerinin yaptığı bazı resmi başvurular sonucu satamayınca, Anamur Toptancı Sebze ve Meyve Halinin bulunduğu arsa ile birleştirerek, toplam 30.500 metrekare arsa haline getirip, kat karşılığı gelir ortaklığı anlaşmasıyla arsayı Sürücüler Holding şirketine ihale ile verdi. Şirket inşaata başladı. Meyve Halinin boşaltılması gündeme geldi. Hale yeni yer arandı. Anamur çayı üzerindeki köprünün güney batı yönündeki daha küçük bir arsa bulundu. Burasının hal yeri olması Belediye Meclisinde yapılan karşı duruşlara rağmen sayın Başkanın ısrarları ile kabul edildi. Arsa küçük olunca Türkiye’de bir ilk, iki katlı hal projesi yaptırıldı. Bu proje de yine Sürücüler Holdinge verildi. Sürücüler Holding burada da inşaata başladı. Ancak toptancı hal komisyoncuları da bu durumdan doğal olarak rahatsız oldular. Hal yeri konusunda ruhsat vrme makamı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurdular. İl Müdürlüğü başvuruyu değerlendirdi ve Anamur Belediye Başkanının başlattığı inşaatı Hal Komisyonu kurulmadığı gerekçesiyle durdurdu. Yasada bulunan 10 kurumun bir araya geldiği Hal Kurulması konusundaki komisyon kuruldu. Raporunu hazırladı. 10 üye içinde yer alan Anamur Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi ve Karayoları Müdürlüğü tesbit edilen yeri uygun buldu. Ama başta Hal Komisyoncuları Derneği, Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygun bulmadı. Özellikle aşağıda bulunan ve İlçe Tarım Müdürlüğü adına komisyonda bulunan Ziraat Mühendisi Metin Aslan’ın raporu, yeni tesbit edilen hal yerinin uygun olmadığı, önümüzdeki yılların Anamur’unun ihtiyacına cevap verebilecek halin en az 120.000 metrekare üzerine kurulması gerektiği bildirildi. Bu raporlar 5-5 olumlu-olumsuz görüş ile Belediye Meclisine geldi. Belediye Meclisinde görüşülerek, 6-6 oy ile olumlu-olumsuz değerlendirme yapıldı. Belediye Başkanının oyu 2 oy olduğu için, yeni hal yeri olarak 11.000 metrekare yerin 2 katlı hal olarak yapılması kabul edildi. Bu karar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek. Umarız bu karar oradan geri döner.

Halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Saygılarımızla…

 

R A P O R

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

(TOPTANCI HALİ KURULUŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İLETİLMEK ÜZERE)

                                                                       ANAMUR

            Anamur belediye başkanlığının 26.04.2013 tarih ve 630 sayılı yazısına istinaden “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” gereğince Anamur Belediyesi Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu’nda görevlendirilmem üzerine; adı geçen komisyonun 30.04.2013 tarihinde yapılan 1. Komisyon Toplantısına katıldım. Toplantıda Komisyon Başkanı tarafından yapılması düşünülen/yapılmakta olan Sebze-Meyve hali ile ilgili bilgilendirme yapıldı, komisyon üyelerince konu tartışıldı. Alınan karar gereğince konu ile ilgili görüşlerimizi içeren bu raporu hazırlamış bulunuyorum. Buna göre;

1-   YASAL MEVZUAT:

a-                      10. Maddesi 1 fıkrasında “İmar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.”

b-                     5. Maddesinin 7. Fıkrasında “ Toptancı halinin kurulmasında, malların arz ve talep derinliğinin bulunması, üretici ve tüketicinin korunması, toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü ile çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler dikkate alınır.”

c-                      6. Maddesinde; “Toptancı hali kurulacak yerlerde aşağıdaki özellikler aranır: a) Coğrafi konumunun ve ulaşım imkanlarının uygun olması, b) Yerleşim alanının giriş veya çıkışındaki bir ana karayolu veya suyolu yakınında ya da demiryolu güzergâhında bulunması, c) Mesken ve işyerleri ile gıda güvenilirliği bakımından risk oluşturan tesis ve benzeri yerlere uzak olması, ç) Kuru, iyi drene edilmiş ve su baskınlarına maruz kalmayacak yapıda olması, d) İlgili mevzuata göre toptancı hali kurulmasına engel bir durumunun olmaması.” denilmektedir.

2-       MEVCUT SEBZE-MEYVE HALİNİN DURUMU:

Mevcut Hal Kompleksi 15.000 m2 büyüklüğünde 1970 yılında yapılmış bir komplekstir. Tamamlayıcı yapılar (sağlık kabini/ocağı, taksi durağı, park yeri, cami/mescit, ATM/banka şubesi vb.)  bulunmamaktadır. Mevcut yapı ömrünü tamamlamış, aynı zaman da kapasitesi yetersizdir. Bu nedenle ilçenin yeni bir hal kompleksine ihtiyacı bulunmaktadır.           

3-            İLÇENİN MEVCUT TARIMSAL DURUMU:

İlçemizde muz ve çilek temel ürünler olmak üzere; narenciye, dut, patlıcan, domates, hıyar ve biber yetiştiriciliği yapılan diğer ürünlerdir. Yine özellikle yayla bölgelerinde elma, kiraz, ceviz ve badem gibi ürünlerin yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bu ürünler içerisinde sebze-meyve hali gereksinimi açısından %60 muz, %30 çilek ve %10 diğer ürünler önem arz etmektedir.

Sebze-Meyve Hali gereksinimi açısından önem arz eden ürünlerden; Muz üretimi yıllık 130.000 ton, çilek 60.000 ton, patlıcan, domates, hıyar, biber ve dut 20.000 ton civarındadır.

İlçemizde halen 90 civarında sebze-meyve paketleme, işleme ve sarartma tesisi olup; bu tesisler ilçe merkezi, belde ve köylerde gelişigüzel yerlere dağılmış durumdadır. Çoğu meskenlerle iç-içe faaliyet göstermektedir. Bu hali ile kayıt altına alma, izlenebilirlik, piyasanın teşekkülü, denetim gibi birçok konuda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu şekilde dağınık olmasının temel sebebi mevcut halin kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle mekânsal olarak bu işi yapan yatırımcılara bir alternatif sunulamamasından kaynaklanmaktadır.

4-     İLÇENİN SEBZE-MEYVE HALİ İHTİYACI:

            Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre; günlük 25 ton kapasiteli bir Muz Paketleme tesisinin 100 m2 lik 5 adet sarartma odasına ve en az 250 m2 diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 750 m2 alana ihtiyacı vardır. Buradan hesapla birim m2 ye tekabül eden muz paketleme kapasitesi günlük 33,5 kg/m2 dır.

İlçenin muz üretiminin %90 i eylül-mayıs aylarını kapsayan 240 günlük sezonda gerçekleşmektedir. Halihazırda yıllık üretim 130.000 ton olup; bahsedilen aylarda günlük üretim miktarı 541 ton dur. Yani bugünkü üretimi karşılayabilmesi için 16.150 m2 hal dükkanı alanına ihtiyaç vardır.

İlçenin çilek üretimi ise aralık-haziran aylarını kapsayan 210 günlük sezonda 60.000 ton, Günlük üretim 285 ton dur. Yine çilek üretimi için günlük minimum 2.850 m2 hal dükkanı alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer ürünler için de 950 m2 alan hesaplandığı zaman minimum bugünkü ihtiyaç 19.950 m2 hal dükkanı alanıdır.  Ancak yeni hal projesinde ihtiyaç olan 19.950 m2 alana karşılık ayrılan alan 6.786 m2 dir. Yani bahse konu projenin yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğünde bir hal kompleksine (60.000 m2) ihtiyaç vardır.

Ayrıca; yukarıda da bahsettiğim gibi ilçede kısa süre içerisinde sulanabilir alan en az 2 kat artacağı düşünüldüğünde ileriye yönelik bir hal kompleksinin 120.000 m2 alan üzerine kurulu olması gerekir. Ve bunun 40.000 m2 sinin sadece hal dükkanı olarak ayrılması gerekir. Ayrıca; böyle bir projede %10-15 civarında atıl kapasitede eklenmesi gerekirken bu da hariç tutulmuştur.

Müdürlüğümüzce 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışması ile ilgili 3 ay önce görüş bildirilmiş olup; bu raporda da bahse konu çevre planı düzenlemesinde 100.000 m2 alan ayrılması yönünde zaten görüş bildirmiştik.

Eğer bu büyüklükte bir hal kompleksi planlanırsa ilçenin 25-30 yıllık süreçteki ihtiyacını karşılayacaktır.

5-     YENİ HAL PROJESİ:

Yeni hal projesinden gerek yapılan toplantıda, gerekse tarafımıza verilen dokumanlar vesilesiyle bilgilendirildik. Yeni hal projesi 11.000 m2 alan üzerinde ve 52 adet 120 m2 ve 14 adet 39 m2 olmak üzere 66 hal dükkânı toplam 6.786 m2 gelmektedir.  Ayrıca; bu projede halin 2 katlı olması ve dükkânların asma katlı olması kullanışlılık açısından dezavantaj oluşturmaktadır.

SONUÇ:

Anamur Belediyesi Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu 1. Toplantısında tarafımıza tanıtılan 11.000 m2 alan üzerine projelendirilmiş 2 katlı Yeni Hal Projesi yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin 5. Maddesinin 7. Fıkrası açısından değerlendirilmiş olup; ilçenin üretim yoğunluğu ele alındığında bu projenin mekânsal büyüklüğünün ve kapasitesinin İlçenin bugünkü ihtiyaçlarına dahi cevap veremeyecek düzeyde olduğu, İlçenin 120.000 m2 toplam alan ve 40.000 m2 Hal Dükkânı Alanı olmak üzere bahsedilen projeden yaklaşık 6 kat daha büyük bir hal kompleksine ihtiyacı olduğu (%15 atıl kapasite eklenmediği halde) gerekçesiyle proje hakkında olumsuz görüşümüz vardır.

Bilgilerinize arz ederim. 15.05.2013

                                                                                                                      Metin ASLAN

                                                                                                                      Ziraat Mühendisi

                                                                                                                      Komisyon Üyesi

 
  Bu yazı 2579 kez görüntülendi

 
  Yazarın Tüm Yazıları  
  » Vedat beyin ardından… [13.07.2014] 756 kez görüntülendi.  
  » Kesme fidan uygulamasında sıra oymada [05.07.2014] 253 kez görüntülendi.  
  » Muzda Yaprak Kırılmalarına karşı [30.06.2014] 192 kez görüntülendi.  
  » Mustafa Sever, muz üreticilerine verdiği sözü tutmadı. [14.02.2014] 1216 kez görüntülendi.  
  » Anamur Hali – Anamur’un Hali [04.06.2013] 2578 kez görüntülendi.  
  » 27 Mayıs Bayramınız kutlu olsun.... [27.05.2013] 475 kez görüntülendi.  
  » Kendisini yönettiği Milletten saymayana Ders.. [20.04.2013] 733 kez görüntülendi.  
  » Komutanım ne yazık ki PKK lı değilsin [24.02.2013] 732 kez görüntülendi.  
  » Yılmaz Özdil: Ulusalcı [30.01.2013] 696 kez görüntülendi.  
  » Yüreği olanlar okusun [23.01.2013] 618 kez görüntülendi.  
  » Kavun - BEKİR COŞKUN [28.11.2012] 956 kez görüntülendi.  
  » Demokrasi için Komutanları asker seçsin [20.10.2012] 759 kez görüntülendi.  
  » Atatürk ve Silah Arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum [29.08.2012] 1103 kez görüntülendi.  
  » Ordu Kandil'e.. [26.06.2012] 1139 kez görüntülendi.  
  » İçki Yasağı üzerine Zorunlu Açıklama.. [18.06.2012] 936 kez görüntülendi.  
  KULİS NOTLARI
Vedat Bey'in Aziz Hatırasını Yaşatabilmek...
Vedat ÇELİKBAŞ vcelikbas@gmail.com
 
  GÖZÜN GÖRDÜĞÜ
Aday listeleri hakkında bir değerlendirme
Hüseyin ŞİNASi huseyinsinasi@gmail.com
 
  ŞAPKALI ADAM
ABDULLAH GÜL’ÜN DEĞERLENDİRMELERİ VE 7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİ
Nihat ERKAN nihaterkan37@gmail.com
 
  BÜNYAMIN KOZAK
Vedat beyin ardından…
Bünyamin KOZAK bkozak@muz.gen.tr
 
  EĞİTİMCİ GÖZÜYLE
Çalışılan Konular Neden Unutulur?
Kazm KILINÇ k.kilinc33@hotmail.com
 
  İSMET KADıOĞLU
8 HAZİRAN SABAHI “MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ”
İsmet KADIOĞLU ismetkadioglu1950@yahoo.com
 
  PAZARTESİ SOHBETLERİ
DEVLETİN MER’A OLARAK TAHSİS ETTİĞİ YERLERİ ÖZEL MÜLKİYETE ALMAK
Gazi MERT (2) - gazimert.com
 
  TARİHİN ARKA SAYFASI
Roman ve Yaşar Kemal -3-
Dr. Mustafa ERİM
 
  GAZI MERT
ANAMURU İL YAPMA ÇALIŞMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI ( 135 )
Gazi MERT - gazimert.com
 
HER HAKKI SAKLIDIR © 2006-2015- ANAMUR HABER