SİYASET
Giriş Tarihi : 05-06-2020 10:31   Güncelleme : 05-06-2020 10:31

Çelik Ülkemiz Neden Pahalı Enerji Kullanıyor? dedi..

Çelik Ülkemiz Neden Pahalı Enerji Kullanıyor? dedi..

İYİ Parti Mersin Milletvekili Emekli Vali Behiç Çelik, 17 Şubat 2020 tarihinde TBMM.’ne soru önergesi vererek, sorularının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, 1982 Anayasa’sının 98/5. fıkrası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmişti.

 

Vekil Çelik’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmasını talep ettiği soru önergesi cevaplandı.

 

İyi Parti Mersin Milletvekili  Behiç Çelik’in soru önergesi ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından, vekil Çelik’in sorularının cevapları şöyle;

 

Enerjide dışa bağımlılığı olan ülkemiz her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını artırsa da ithal ettiği enerji maliyetini aşağı çekememiştir. Rusya son verilere göre doğal gaz ithal ettiğimiz ülkeler içerisinde %28’lik dilimle en önemli sırada yer almaktadır. Basın da da yer alan bilgilere göre Avrupa ülkelerinin Rusya’dan ithal ettiği doğal gazın bin metreküpüne 120 dolar ödeme yaparken, Türkiye ise doğal gazın bin metreküpüne yaklaşık 280 dolar seviyesinde ödeme yapmaktadır. Bilindiği üzere ülkelerde kişi başına düşen milli gelir (GSYİH) ortalaması AB ülkelerinin GSYİH ortalamasından daha düşük bir seviyededir. Buna rağmen zor bir ekonomik dönemden geçen ülkemiz Doğal gazı AB ülkelerinden iki kat fazla ödeyerek ithal etmektedir.

 

Buna göre;

1.Yapılan doğal gaz anlaşmalarında uzmanlar tarafından yüksek fiyatlandırma konusunda gerekli çalışmalar yapılmış mıdır? Yapıldıysa niçin sonuç alınmamıştır?

2.Basın da yer alan haberlerdeki rakamlar gerçeği yansıtıyor mu? Komisyon iddiaları doğru mu?

3.Rakamlar hangi kritere göre belirlenmektedir ve fatura yansıtılmaktadır?

 

Cevaplar;

 

Doğal gaz alım satım anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup, bu anlaşmaların hükümleri ticari gizlilik içermektedir. Ticari gizliliği haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup, bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tanzimi gibi yaptırımlara yol açabilmektedir. Ayrıca, 4646 sayılı doğal gaz piyasası kanununun 4. maddesinde “..Ticari gizlilik olan bilgiler kurum hariç üçüncü tarafları açıklanamaz..” ve 7. maddesinde “Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.”  hükümlerine istinaden doğal gaz alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün olmamaktadır.

 

Uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşmaları kapsamında temin edilen doğal gazın fiyatı değişen piyasa koşullarına göre belirli periyotlarda yenilen yeniden değerlendirilmekte ve uzun dönemli kontrat fiyatlarının piyasa fiyatlarına korelasyonu sağlanmaktadır. Bu kapsamda, fiyat ve alım koşullarına yönelik müzakereler kontratlar çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca fiyatlar, Spot piyasada günlük oluşan ve günlük değişen değerler olup, uzun süreli kontratları yansıtmamaktadır.