GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-08-2020 14:02   Güncelleme : 12-08-2020 14:02

MUZ-BiR'den Basın Açıklaması...

MUZ-BiR'den Basın Açıklaması...

Anamur MUZBİR yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak üreticinin tehdit edildiğini ve bu tehditlere boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

 

Anamur MUZBİR Başkanı Feyzi TÜRKAY’ın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle;

 

Değerli muz üreticilerimiz;

 

Bildiğiniz üzere Anamur ve Bozyazı’da bulunan billboardlarda muz fidesi üreticisi olduğunu beyan eden GrowMUZ isimli bir firma tarafından üreticilerimizi adeta tehdit eden çok talihsiz bir ilan verilmiştir.

 

Bir defa her şeyin ötesinde Anamur ve Bozyazı’lı muz üreticilerini tehdit etmek, onlara kanun maddelerini sopa gibi göstermek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir.

 

Küçük bir sinek vızıltısından ibaret bu tehdidin sizleri yıldırmayacağından zaten eminiz ancak yine de belirtelim ki; Üreticilerimiz müsterih olsunlar, asla ve katta bir an bile olsun üretimden, üretmekten vazgeçmeyi akıllarına dahi getirmesinler. Dün olduğu gibi yarında ve aynı şekilde üretimlerinizi devam ettirin. Anamur Muz-Bir olarak her şart altında sizlerin yanındayız.

 

Sayın firma;

Bizler alın terimizle ve binbir zorlukla üretim yaparak ülkemizin milli gelirine yıllık 2 milyar TL tutarında katkı sağlayan, üretimini sadece kendi bölgesinde bırakmayıp bugün Hatay’dan Muğla’ya kadar muz üretiminin yaygınlaşması için bilgi ve tecrübesini bütün üretici kardeşleri ile paylaşan, bölgesinde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan, Ülkemizin en tecrübeli, eğitimli, bilgili, yenilikçi ve yardımsever çiftçi gruplarından birisiyiz. Ne sizin ne de başka hiç kimsenin tehdidine boyun eğecek değiliz, öncelikle sizi haddiniz sınırlarına çekilmeye davet ederiz.

Bir defa şunu bilmelisiniz ki; muz diğer birçok üründen farklı olarak tabiri caizse analı yavrulu yetiştirilir. Yani plantasyonda bir yandan muzun meyvesi, bir yandan da gelecek yılın fidesi üretilir. Bu nedenle hemen her üretici aynı zamanda bir fide üreticisidir. Bu üretimi bazı üreticilerimiz kendi ihtiyaçları doğrultusunda, bazıları ise ticaretini yapmak üzere yapmaktadır.

 

Ayrıca; muz üretimi sürekli ve dinamik bir seleksiyon halindedir. Plantasyonda tespit edilen daha iyi bir ocak var ise gelecek yıllarda bu ocaktan elde edilen fideler seleksiyona alınır ve hemen her üretici bu seleksiyona katkı sunar. Şunu itiraf etmelisiniz ki siz de bu güne kadar ve bundan sonra bu üreticilerin bu seleksiyon faaliyetlerinden diğer firmalarla birlikte yararlandınız ve yararlanmaya devam edeceksiniz ve böylece her geçen gün daha verimli çeşitler elde edilecek. Sizler ve üreticilerimiz bu açıdan etle tırnak gibidir. Unutmayalım muz üretimi eğer birlikte olursak bir olursak daha ileriye gider, elinizde bulunan çeşitler eğer biz varsak bir mana ifade eder. Tehdit dili ve mesafenin ne bizlere ne de sizleri hiç bir faydası yoktur…

 

Şimdi çeşitli mecralarda yapmış olduğunuz açıklamalara cevaben;

1.  

   1.Öncelikle firmanız haklarına saygılı olduğumuzu bildirmek isteriz. Diğer bütün firmalar için olduğu gibi sizin de elinizde bulunan “ALATA AZMAN” ve sair sahibi olduğunuz muz çeşitlerinden verimli olduğunu düşündüklerimizi üreticilerimize tavsiye eder, bunun yanında bu çeşitlerin izinsiz üretimini yapmamaları konusunda uyarılarımızı rutin olarak yapar, üreticilerimizi bilgilendiririz.

 

2.     2.Sayın firma; “Azman” çeşidi Alanya, Gazipaşa, Bozyazı ve Anamur’da en az 70 yıldır yetiştirilen, şuanda üreticilerimizin elinde birçok alt varyetesi bulunan, aslen güney Amerika menşeili bir çeşittir. Elinizde bulunan “ALATA AZMAN” isimli çeşitte bu varyetelerden üretilmiştir, eğer hikâyesini bilmiyor iseniz lütfen muhatabınız enstitüden bunu rica ediniz. Bu çeşit tehdit ettiğiniz fide üreticilerinin uzun yıllar selekte ederek elde ettikleri varyeteler arasından seçilerek ve üzerinde ilave teknik çalışmalarda yapılarak elde edilmiş bir çeşittir. Ana metaryalini muhatabınız enstitü –ki çalışmalarından ve muz üretimine katkılarından dolayı kendilerini tebrik eder ve tüm bu tartışmalardan kendilerini tenzih ederiz- ne uzaydan ne de Hondurastan getirmiştir, ana materyal üreticilerimize aittir.

 

 

3.     3.Elinizdeki çeşidin ıslahçısı ve gerçek sahibi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve E-35814111-110.02.01.02-2237424 sayılı yazısında açık ve net bir şekilde tarafınıza verilen yetkinin sadece “Alata Azman” isimli çeşidi kapsadığı net bir şekilde belirtilmiştir. Açık ve net olarak belirtmek isteriz ki biz Anamur ve Bozyazı muz üreticileri olarak “Alata Azman” çeşidinden çok daha iyi çeşitlere sahibiz ve sizin çeşidinizi zaten tercih etmeyiz. İçiniz rahat olsun elinizdeki çeşitleri ekmeyiz, dikmeyiz, çoğaltmayız, satmayız, nakletmeyiz.

 

4.      4.Israrla “Azman” çeşidi üzerinde hak iddiasında bulunuyorsunuz. “Azman” çeşidi anonim bir çeşit niteliğindedir. Sizde dâhil Hatay’dan Muğla’ya kadar bulunan bütün üreticiler bu çeşidi üretebilir, çoğaltabilir, çoğaltım amacıyla hazırlayabilir, satışa arz edebilir, temel şartları sağlayarak satabilir veya diğer şekillerde piyasaya sürebilir ve depolayabilir. Tehditleriniz sadece sizi üreticilerimiz nazarında olumsuzlaştırır ama bizim “azman muz fidesi” üretimimizi zerre etkilemez.

 

 

5.     5.Yapmış olduğunuz billboard ilanlarında hakları elinizde bulunan çeşidin çoğaltılması yasaktır, suçtur… vs demişsiniz. 5402 sayılı KANUN’un 2. Maddesin de “çoğaltma” ibaresi: “g) Çoğaltım veya çoğaltma: Asıl veya ebeveyn bitkilerle aynı özellikleri taşıyan bir sonraki nesil bitkilerin elde edilmesiolarak açıklanmaktadır. Bu durumda sizden sadece sök-dik yapan üreticiler fide temin edebilecekler, fidesini sizden satın aldıkları muz ağaçlarının verdiği pinçleri hemencik orada imha etmeleri, gelecek yıla asla fide koymamaları (çoğaltım yapmamaları) gerekmektedir. Sizi tercih eden üreticimiz olur ise; onları bu hususta uyarmanızı, ilerde onları mağdur etmemenizi talep ederiz. Çünkü üreticilerimizin %95 i pinçten çoğaltım yaparak gelecek yıl üretimlerine devam etmektedirler. Üreticilerimizi böyle bir durum karşısında korumak durumundayız.

 

6.     6.Billboardlarda bahsettiğiniz 5402 sayılı KANUN’un 9. Maddesi 7. Paragrafında “ÇEŞİDİN KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÖNCEKİ HAKLARI SAKLIDIR. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÖNCEKİ HAKLARI NEDENİYLE, BİR ÇEŞİDE AİT İSMİN KULLANILMASI BU İSMİ KULLANMAK ZORUNDA OLAN KİŞİYE YASAKLANMIŞSA BAKANLIK ISLAHÇIDAN ÇEŞİT İÇİN YENİ BİR İSİM İSTER.” Denilmektedir. Görülüyor ki siz yetkilisi olduğunuz çeşidin isminde geçen “azman” ibaresini kötüye kullanarak üreticilerimizin haklarını gasp etmeye çalışmaktasınız. Bu durumda bizler bugün itibari ile bakanlık nezdinde girişimde bulunarak bu ismin değişimini sağlayacağız. Bu hususta elimizde delil olarak kullanabileceğimiz yeterli dokümantasyon oluşmuş durumdadır.

 

 

7.     7.Sayın firma bizler, bütün fide üreticileri, sera malzeme ve ekipman sağlayıcıları, komisyoncular, işçiler, sera ustaları, hafriyatçılar, tüketiciler etle tırnak gibi ayrılmaz unsurlarız. Tarafımıza açık ve net bir tehditte bulundunuz. Bunu asla kabul etmemiz ve sineye çekmemiz mümkün değildir ki böyle olduğunu sosyal medyada tarafınıza yapılan haklı tepkilerden anlamış olduğunuzu umuyoruz. Anılan nedenlerle bahse konu billboardlarda bulunan talihsiz ilanlarınızı ivedilikle kaldırmanızı ve aynı bilbordlardan yayınlamak üzere sizlerden açık ve net bir metin ile

 

                                     ÖZÜR TALEP EDİYORUZ,

Bunu sağlamadığınız sürece bütün ürünlerinizi hangi isim ve marka adı altında olursa olsun BOYKOT edeceğimizi ve sizi tehditkâr bir firma olarak hatırlayacağımızı alenen tarafınıza bildiririz. Üreticilerimize, GrowMuz isimli Firmaya ve Kamuoyuna saygıyla bildiririz. 12.08.2020

 

                  Fevzi TÜRKAY

           Anamur Muz-Bir Başkanı