GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-06-2022 12:08

ADD'den Mersin Limanında Neler Oluyor Paneli..

ADD'den Mersin Limanında Neler Oluyor Paneli..

ADD Mersin Şubesi tarafından düzenlenen “Atatürk Parkı’ndan neler oluyor” panelinde yetkililere ulaştırılmak üzere yazılan ve oy birliği ile kabul edilen mektupta, limanın Atatürk Parkı’na doğru genişleme çalışmasına son verilmesi istenerek bunun yerine Ana Konteyner Limanının yapılması çağrısı yapıldı.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şubesi tarafından Uluslararası Mersin Limanı’nın Atatürk Parkına doğru genişleme çalışmalarının kente vereceği zararlara dikkat çekmek için düzenledikleri “Atatürk Parkı’ndan neler oluyor” panelinde yetkililere ulaştırılmak üzere hazırlanan bir mektup hazırladı. Panele katılanların oy birliği onayladığı mektubu ADD Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan okudu.

Panele katılan Mersinliler olarak verilen bilimsel ve teknik bilgiler ışığında mevcut liman işletmecisi ve tekel konumundaki çok uluslu şirket tarafından mevcut liman kapasitesini artıracak yatırımın ve inşaatın yapılmasını Mersin'in ve çocuklarımızın geleceği açısından çok riskli gördüklerini ifade eden Erkan, “Atatürk Parkı yapıldığı yıllardan beri Mersin kent merkezindeki mahallelerde yaşayan veya iş merkezlerinde çalışan yurttaşlarımızın, ruh ve beden sağlığı için gerekli olan temiz deniz havasını ve kent içine ver mahallelere hava akımını sağlayan mekan olup, Mersinlilerin kent merkezinde denizle buluştuğu ve nefes aldığı biricik kamusal alandır. Bu nedenle, Atatürk parkının içine ve önüne yapılacak ilave iskele inşaat ve yatırımı, gerek yapılırken gerekse daha sonra Atatürk Parkını bu yönü ile işlevsizleştirecek, kent merkezinde yaşayan ve çalışan Mersinlilerin, rüzgar hakkını engelleyecek, Anayasal hakkı olan temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını ve yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyecektir” dedi.

 

Erkan, Mektuba Şöyle devam etti;

 “İlaveten, mevcut yatırım yapılacak kamusal alan olan Atatürk Parkı ve onunla bütünleşik liman, tüm Mersinlilerin belleğindeki anıları saklayan, Mersin'in modernleşme tarihinde çok önemli tarihi ve işlevi olan mekândır. Bu yönü ile Şehir Planlama bilimsel doğruları ve İlkeleri açısından korunması ve yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, mevcut planlanan mevcut yatırım sırasında, on binlerce ton dolgu malzemesi ile doldurulmasıyla mevcut deniz dibi ve ekolojisi zarar görecek, zamanla denizde ve deniz dibinde birikecek gemi atıkları, sintine yağlarından oluşacak kirlilik ve koku nedeniyle kent merkezinde sağlıklı ve temiz bir ortam olmayacaktır.

 

Yaşam Hakkı Olumsuz Etkilenecek

Atatürk Parkı ve kent merkezi fiilen yaşam çekilmez bir hal alacaktır Öte yandan bu yatırımın yapılması sırasında, zaten yoğun bir araç trafiği olan kent merkezinde ve doğu çıkışında ağır tonajlı kamyonların getireceği ek trafik yükü ile artacak kazalar ve hava kirliliği, bölgede yaşayanı Mersinlilerin yaşam kalitesini, anayasal güvence altında olan yaşam hakkını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca, kent merkezine,  Atatürk parkı ile bütünleşik denizde yapılacak bu yatırım ve inşaası esnasında sadece kent merkezi değil, dolgu malzemesinin çıkarılacağı çevre ilçelerdeki taş ocaklarının yakınındaki çevre mahalle ve köylerde; tas ocaklarının dinamitle patlatılması ve işletilmesi esnasında ve büyük ve ağır tonajl araçların trafik dar yollardan geçişi esnasında yaratacağı trafik yükü ve kaza riski oluşacaktır. Yanı sıra, taş Ocaklarından çıkacak toz ve duman bulutları ile çiçeklerin tozlaşmasını engelleyerek tarımsal üretim ile yaratacağı ses ve toz kirliliğiyle Mersinlilerin ve çocuklarımızın sağlığını da çok olumsuz etkileyecektir.

 

Bunun Yerine Ana Konteyner Limanı Yapılsın

Mersin bir liman kentidir. Bizler, Mersin'in gelişimini sağlayacak, ekonomisine ivme verecek, yatırımlara karşı değiliz. Ancak, Atatürk Parkına, yukarıda açıklanan nedenlerle ve de mevcut işletmeci çok uluslu şirketin, tekel konumunu güçlendirerek imtiyaz ve avantaj sağlayan, kamu yararına olmayan yatırımın yapılmasını istemiyoruz. Eğer bir yatırım yapılacaksa, Mersinin ve çocuklarımızın geleceği için bir fedakarlığa katlanılacaksa, kentin doğusunda planlanmış ve 10. Kalkınma Planında yer alan, ilgili meslek odalarının ve birliklerin desteklediği, daha büyük kapasiteli yeni Ana Konteyner Lımanı için yatırım kararı alınarak yapılmasını istiyoruz. Böylelikle rekabet nedeniyle liman ücretleri düşecek, Mersin'in ihracat kapasitesi artacak ve kentin katma değeri artacak, hem de kent içindeki Atatürk Park ve çevresinde yaşayan yurttaşlarımızın anayasal yaşam hakkına sağlıklı çevrede yaşam hakkında olumsuzluk yaşanmayacaktır. Bu nedenle Atatürk Parkına kamu yararı olmayan mevcut liman yatırımının iptal edilmesi ve yeni Ana Konteyner Limanı yapılması talebimizin dikkate alınmasını istiyoruz.”

İbrahim POLATİbrahim POLAT