DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ
Giriş Tarihi : 27-02-2016 17:37

ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

 

Anamur'da 2015-2016 Eğitim-öğretim faaliyetleri en üst düzeye çıkarılmıştır.

Bu konuda bilgi edinmek isteyenler Anamur İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzün İnternet sitesinden her türlü bilgiyi öğrenebilirler.

Anamur’da eğitim öğretim hakkında bir fikir edinebilmemiz için sizleri 25 yıl öncesine götürmek istiyorum.

O dönemlerde Anamur’da İlçe Milli Eğitim Müdürü idim.

Şube müdürlerimle, okul müdürlerimle, öğretmen arkadaşlarımla, memur ve hizmetli arkadaşlarımızla, öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimizle çok verimli çalışmalar yapmıştık.

Örnek kaymakamlarla çalışmıştık.

Burada bir anı’mı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yatırımlarla ilgili toplantıdayız.

Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürleri olarak isteklerimiz sıralıyoruz.

Tarsus Milli Eğitim Müdürü en büyük payı almak peşinde…

Güzel bir konuşma yaptı…

Tarsus’ta Amerikan Koleji, özel okullar, okul sayılarını sıraladı.

Yatırım için Mersin’e yapılacak yatırım kadar maddi istekte bulundu.

O yıl Üniversiteye öğrenci verme açısından Mersin Türkiye genelinde 2’inci sırayı almıştı.

Anamur ise Mersin’in İlçeleri içinde Üniversiteyi kazanma açısından 1’inci sırayı almıştı.

Tarsus çok gerilerde kalmıştı…

O yıl İl Milli Eğitim Müdürü yatırımda en büyük payı Anamur’a ayırmıştı…

Birlik içerisinde Anamur’u çok ilerlere taşımıştık.

Bundan 25 yıl önce bile Anamur’da eğitim öğretimin seviyesi çok yüksekti.

Günümüzdeki eğitim öğretimle mukayese edebilmek açısından öncelikle  “Anamur 91”adını verdiğim kitaptaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum:

“““1991’li yıllarda İlçe merkezinde 6, köylerde 62 ilkokul, 4 ilköğretim okulu, 5 lise ve dengi okul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açılışı tamamlanmak üzere olan Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksek Okulu ile eğitim-öğretim istenilen seviyeye getirilmiştir.

Son yıllarda adeta şantiyeye dönen okul inşaatlarımızdan Endüstri Meslek Lisesi için 2 milyar 600 milyon lira ayırtılmıştır. Arsası 20.000 metrekaredir. Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi yeni binalarına kavuştuğu, İmam-Hatip Lisesi'nin öğrenci yurdu tamamlandığı takdirde bina yönünden eksiklikler giderilmiş olacaktır.
İlçemizde onarıma ihtiyacı olan ve 1990 programına alınan Lâle, Korucuk, Kızılaliler, Malaklar, Güneybahşiş, Ucarı, Karaçukur Merkez İlkokullarının onarımının taşeronluğu Emanet Komisyonu karan ile köy muhtarlığına verilmiştir.
1990 yılı içinde mahallî imkânlarla Karaçukur, Karaçam Mahallesinde bir derslikli ve bir öğretmen lojmanı yapılmıştır.
1989-1990 öğretim yılında Çarıklar İlkokulunun çatısı değişmiş, boya ve badana işleri tamamlanmış, elektriği olmayan köy ilkokullarına elektrik tesisatı ve boya badana için gerekli malzemeler yine mahallî imkânlarla gerçekleşmiştir.
Mahalli imkânlarla öğretmenevi bahçesi, Atatürk ilkokulu, oyun alanı ve Fatih İlkokulu oyun alanı beton kaplama yapılmıştır.
Geçici binada eğitim ve öğretimini sürdüren Çamlıpınar Vilayet İlkokulunun mahallî imkânlardan yararlanarak bakım ve onarını tamamlanmıştır.
Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve çeşitli mevzuatla verilen hizmetleri yapmak ve yaptırmak için gayret sarfedilmektedir.

Okul ve kurumlarda eğitim amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,

faaliyetlerin Atatürk îlke ve İnkılâplarına uygun olarak gerçekleşmesini temin etmek, öğrencileri her türlü yıkıcı, bölücü ve zararlı etkilerden korumak, öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara ve zararlı yayınlardan korumak, öğretmen ve öğrencilerin okullara dengeli bir şekilde dağıtımlarını, derslerin boş geçmemesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını, okul içi ve okullar arası spor, izcilik hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi, Millî ve Mahallî Bayramların programlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi, Öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesi konusunda faaliyetler aralıksız sürdürülmektedir.
Okul ve kurumlardaki personelin teftiş, tetkik, tahkik, taltif ve tecziye işlemleri yürütülmektedir.
Okul ve kurumlar için arazi, arsa temini ve tesislerinin yapım, bakım ve onarımları takip edilmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yaygın eğitim çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla genel mesleki ve teknik alanlarda eğitilmeleri ve beceri kazanmaları sağlanmaktadır.
Öğrencilerin başarılarının arttırılması, üst derecedeki okulların imtihanlarına hazırlanmaları için yetiştirme ve hazırlama kurslarının açılması sağlanmakta ve koordine edilmektedir.
Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programlar hazırlanmakta, gerekli tedbir ve tertipler alınmaktadır.

1991 yılı değerlendirmelerine göre İlçe Merkezinde 6 ilkokulda 42 derslik olup 111 öğretmen, 12 hizmetli görev yapmakta, 1989-1990 öğretim yılında 854 kız, 936 erkek, toplam 1890 öğrenci öğretim görmektedir. Öğretmen başına 18 öğrenci isabet etmektedir.
İlköğretim okulunun 1. kademesinde 28 öğretmen olup, 255 kız, 264 erkek, toplam 519 öğrenci öğretim görmekte, derslik sayısı 21 olup, öğretmen başına 22 öğrenci düşmektedir.
Anasınıfları: 9 ilkokulda bulunan 9 anasınıfında 16 öğretmen görev yapmakta ve 1989-1990 öğretim yılında 117 kız, 120 erkek, toplam 237 öğrenci eğitim görmektedir. Öğretmen başına 11 öğrenci isabet etmektedir.
İlçemiz Merkez ve köy ilkokullarında toplam olarak 226 derslik mevcut olup, 350 öğretmen, 4 kadrolu vekil öğretmen, 3 geçici vekil öğretmen, 18 hizmetli görev yapmaktadır. 1989-1990 öğretim yılında 2826 kız, 3038 erkek, toplam 5864 öğrenci öğretim görmektedir.

Öğretmen başına 22 öğrenci isabet etmektedir.
Ortaokullar: 1 müstakil ortaokulda (Ortaköy Ortaokulu) 38 kız, 46 erkek, toplam 88 öğrenci öğretim görmekte, 8 öğretmen, 2 hizmetli ve bir memur görev yapmaktadır.
Merkez İlköğretim Okulu ikinci kademesinde 353 kız, 340 erkek, toplam 693 öğrenci öğretim görmekte, 50 öğretmen, 7 hizmetli ve 2 memur görev yapmaktadır. Yeni 3 ilköğretim okulu daha açılmıştır.
Meslek liseleri bünyesindeki iki ortaokulda 217 kız, 411 erkek, toplam 628 öğrenci öğrenim görmektedir.
Lise bünyesindeki ortaokullarda 404 kız, 553 erkek, toplam 1047 öğrenci eğitim görmektedir.
Liseler: 1 klasik lise (Anamur Lisesi) ve dört meslek lisesi ile (Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi) 658 kız, 977 erkek, toplam 1635 öğrenci öğretim görmekte, 185 öğretmen, 20 hizmetli ve 9 memur görev yapmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilçemiz ilk ve orta dereceli okulları ve kurumlarında 615 eğitim-öğretim sınıfı personeli, 24 genel idare hizmetleri, 47 yardımcı hizmetler sınıfı personeli ile 19 geçici personel olmak üzere toplam 705 öğretmen ve personel görev yapmaktadır.
1989-1990 öğretim yılında ilkokullarda 5345, ortaokul 2456 ve lise ve dengi okullarda 1635, anasınıfı arında 237 öğrenci olmak üzere toplam 9673 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bina, öğrenci-öğretmen kapasiteleri ile Anamur; eğitim-öğretim ve diğer Millî Eğitim hizmetleri bakımından il olmanın yükünü ve sorumluluğunu kaldırabilecek durumdadır.
İl olmamız sağlandığı anda eğitim-öğretim seviyesinin yükseleceği ve İl’in sağlayacağı avantajlarla daha verimli ve faydalı insanlar yetiştirileceği de bir gerçektir.
İçel'in 1989-1990 öğretim yılında Türkiye genelinde üniversite ve yüksek okullara öğrenci yerleştirmede ikinci olması ve İçel'in ilçeleri arasında Anamur'un birinci sırada bulunması da bu görüşümüzü doğrulamaktadır.
Millî Eğitim açısından Anamur il olmaya müsait bir yapıya sahiptir.”””

Bunlar 25 yıl önce Anamur’un İl olması için hazırladığım “ANAMUR-91” adlı kitabımdan alınmıştır.

Ya bugün…

Bugün Anamur’da 41 adet Okul ve kurum vardır.

Derslik sayısı arzu edilen hedeflere ulaşmış ve Anamur’da 506 derslik vardır.

Anamur’un nüfusuna oranla öğrenci sayısı yeterlidir ve 12.509 öğrenci eğitim görmektedir.

Öğretmen sayısı her geçen gün artmakta ve şu anda 751 öğretmen görev yapmaktadır.

Derslik başına öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığının standartlarına yakın şekilde İlkokul+Ortaokulda 29, Genel Ortaöğretimde 26, Mesleki ve teknik okullarda 27’ dir.

Anamur’un beklentilerinden biri olan Mersin Üniversitesine bağlı Anamur Meslek Yüksek okulunun 2015-2016 yılında yeni binasına kavuşması Eğitim öğretim açısından çıtanın yükselmesine sebep olmuştur.

1995-1996 yılında açılan Anamur Meslek Yüksek Okulu aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde bir müddet eski Hükümet konağında ve uzunca bir müddet de Anamur İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda eğitimini sürdürmüştü.

Hatırlıyorum…

Yüksek okulun açıldığı yıllarda Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü idim.

Anamur’a yüksek okul açılışı için yaptığımız bütün müracaatlar bina yokluğu sebebiyle reddedilmişti.

O dönemde Mersin Milletvekili olan aile dostumuz Sayın Fevzi Arıcı’nın gayretleriyle yazışmalarda makamlar atlayarak yani Anamur Kaymakamlığını, Mersin Valiliğini, Mersin Üniversitesini ve Ankara’daki ilgili birimleri devre dışı bırakarak bizzat Milli Eğitim Bakanının özel emir ve talimatlarıyla yüksek okulun açılması kararı alınmıştı.

Makam atlayarak Milli Eğitim Bakanına yazdığım dilekçe’nin bir suretini özel kütüphanemde itina ile saklamaktayım.

Yine hatırlıyorum.

O dönemin parasıyla Sayın Fevzi Arıcı 250 milyon TL. Yardım yapmış ve eski hükümet konağında yüksek okul açılmıştı.

…Ve bu yıl Ören mahallesindeki yeni binasına taşınmıştı.

Ören mahallesinde açılışı yapılan yeni binanın yapılabilmesi için İlçemizin ileri gelenlerinden yakın akrabam sevgili Ertuğrul Ayhan bir dernek kurmuş, dernek yöneticileriyle birlikte binanın karkas bölümünü yaptırmış ve 21 derslikli,

bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuarı, bir spor kompleksi, bir adet konferans salonu ve Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 940 kişilik yurt binası bulunan Yüksek okul tüm eksiklikleri tamamlanarak yakın akrabamız Profesör Doktor Sayın Ali Ayhan tarafından tamamlanmıştır.

Açılış töreni Sayın Ali Ayhan’ın da katılımıyla Mersin Valisi,Mersin Üniversitesi rektörü, rektör yardımcıları, civar İl ve ilçe yönetici ve kaymakamlarımızın katılımıyla gerçekleşmiş, öğrenciler yeni okullarına taşınmışlardır.

Burada bir anıyı anlatmadan geçemeyeceğim.

Yüksek okulun karkas bölümünün yapılışı sırasında Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 1 araba çimento alınıyor…

Derneğin çimentoyu indirmek için işçiye verecek para yok…

Dernek başkanı Sayın Tuğrul Ayhan tek başına çimentoyu boşaltıyor ancak ayağı kayıp yere düşüyor ve ayağı kırılıyor…

Bunu bizzat Tuğrul Ayhan’dan işitmişliğim var…

Zor şartlarda karkas bina hazırlanmış, Sayın Ali Ayhan tarafından tüm eksiklikleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Adı:  “Prof.Dr. Ali Ayhan Kampüsü Anamur Meslek Yüksek Okulu”    olmuştur.

…Ve Meslek Yüksek Okulunun Fakülteye veya Üniversiteye dönüşmesi için çalışmalara başlanmıştır.

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında Anamur, Milli Eğitim Bakanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda istenilen hedeflere ulaşmıştır.

Hoşça kalınız.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ

GAZİ MERT- EĞİTİMCİ

DİĞER YAZILARI İnsan ve Dünyanın Yaratılışının Sırrı… 13-01-2022 08:51 Dünyada Açlık Tehlikesi Ve Gıda İsrafı… 21-12-2021 11:03 İlim Öğrenmekte Kadın ve Erkek Farkı Yoktur 15-12-2021 11:56 Teröre karşı birlik olmalıyız. 14-12-2021 11:38 Ekonomik Kurtuluş Savaşında Birlik Olmak Zorundayız 29-11-2021 10:16 Osmanlılarda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 06-09-2021 18:01 Yüz Yüze Eğitim Başlıyor 02-09-2021 09:01 Gelenek Ve Göreneklerimiz, Aile Yaşantımız Değişiyor Mu? 01-09-2021 13:58 Ön Yargılı Ve Peşin Hükümlü Olmak Cehalettir… 25-08-2021 19:02 Unesco Listesine Alınan Anamur Mamure Kalesi… 16-08-2021 11:15 Yeni Milli Eğitim Bakanından Beklentilerimiz 10-08-2021 14:17 İslam’ın Kadınlara Karşı Tutumu…. 07-08-2021 08:21 AYASOFYA’NIN CAMİ’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ. 26-07-2021 10:29 KARA KUVVETLERİNİN KURULUŞUNUN 2230.YILI KUTLANDI. 01-07-2021 08:35 Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Alınan Tedbirler Yeterli midir? 14-06-2021 13:47 Koronavirüs Derken Şimdi De Müsilaj.. 10-06-2021 18:06 Akdeniz'de Sular Isınıyor Mu? 08-06-2021 08:03 Anamur Ve Bozyazı ‘Da Çocuk Oyunları… 04-06-2021 18:38 DİNİ BAYRAMLARIN FERT VE CEMİYET ÜZERİNE ETKİLERİ 09-05-2021 20:34 İslamın Güzel Sanatlar Konusundaki Tutumu 05-05-2021 18:26 Dünyanın Ve İnsanın Yaratılışının Sırrı Nedir? 03-05-2021 12:28 Tutumlu yaşamak İslam’ın emri midir? 01-05-2021 16:30 Müslümanlık Dünya Hayatını Düzenleyen Bir Din midir? 30-04-2021 13:53 Çalışmakla İlgili İslamın Görüşleri 26-04-2021 11:54 Sağlık konusunda İslamın Görüşleri.. 24-04-2021 21:57 İslam Dini İlme Ve Bilime Önem Vermiş Midir? 22-04-2021 09:36 İslam'ın Getirdikleri: Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirmeliyiz? 20-04-2021 14:39 Dinimizin Kadına verdiği Değer... 17-04-2021 15:23 Soru Cevap; Dinimizde Ev İşlerinde Kadın Erkek Dayanışması 15-04-2021 15:45 Ramazan’a Özel Suru - Cevap… 14-04-2021 09:03 Tedbirler Arasında Ramazanı Sıcak Karşılama 13-04-2021 12:50 SEVGİ TOMURCUKLARI… 27-03-2021 18:11 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları 31-10-2020 08:46 60’lı Yılarda Türkiye Ve Dünya Manzaraları 24-10-2020 12:28 DOĞUM YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 1 ) 21-09-2020 11:54 Akdeniz'de Zeytin ve Zeytin Yağı... 18-09-2020 17:14 İmam Hatip Liselerinin Toplumdaki Yeri... 10-09-2020 16:04 Akdeniz'de Tatbikat.. 07-09-2020 13:35 Koronavirüs Nedeni ile Uzaktan Eğitim Başladı.. 03-09-2020 17:49 30 Ağustos Zafer Bayramı 27-08-2020 14:46 KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN… 30-07-2020 12:48 AYASOFYA İBADETE AÇILMIŞ... 16-07-2020 10:28 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 09-07-2020 18:52 KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI 02-07-2020 10:20 İstanbul'un Fethinin 567. Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından.. 30-05-2020 14:57 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM… 22-05-2020 18:31 İkinci Cihan Harbinin Sona Ermesinin 75. yıl Dönümünde.. 14-05-2020 11:14 Koronavirüs Gölgesinde Hıdırellez 07-05-2020 10:52 Sorular Sizden Yanıtlar Bizden.. 29-04-2020 13:14 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:37 İslamda Hoşgörülü Olmak 13-04-2020 09:29 İslamın Kadına Verdiği Değer.. 09-04-2020 17:00 İslam’da Sosyal Adalet 08-04-2020 16:24 İslam’da Ticaret Ahlakı 07-04-2020 16:53 İslam’da Fikir Ve İnanç Hürriyeti 06-04-2020 10:36 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 12 ) 02-04-2020 16:51 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 8 ) 31-03-2020 15:43 Bunlar Tesadüfle İzah Edilemez.. 28-03-2020 12:12 Uzaktan Eğitim - Allah'a Ve Dine İnanmak 25-03-2020 17:02 EBA Uzaktan Eğitim..! 23-03-2020 15:27 Korono virüse Karşı Alınan Son Önlem … 13-03-2020 14:37 Kadınlarımızın Hak Ve Özgürlükleri… 10-03-2020 12:07 Türk Milleti Olarak Boş ver Anlayışına Uygun Değiliz..! 29-02-2020 11:54 SEVGİLİLER GÜNÜ ÜZERİNE... 13-02-2020 09:38 Ülkemizi Üzüntüye Boğan Şehit Haberleri… 06-02-2020 14:36 Eğitim Öğretimde İkinci Yarıyıl Dönemi… 05-02-2020 09:24 Geçmişten Günümüze Yörükler... 29-01-2020 10:11 Erkek ve Kadın Birbirine Yardımcı Olmalı... 10-01-2020 15:17 Kadın Şehitlerimize Bir Yenisi Daha Eklendi.. 16-12-2019 09:08 Sömestr Tatilindeki Gençlere Öğütler.. 16-11-2019 13:05 Milliyetçilik Ve Irkçılık İle İslamiyet Birbiriyle Bağdaşır mı? 27-09-2019 08:32 KANAYAN BİR YARA; KADIN CİNAYETLERİ… 07-09-2019 10:56 Anamur’da Adına Okul Yaptırılan Kaymakam 09-10-2018 17:34 Yeni Eğitim Öğretim Yılı Renkli Görüntülerle Başlıyor… 18-09-2018 18:42 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sona Ererken… 07-06-2018 10:27 Bir Portre: Mersin Milletvekili Aday Adayı Sayın Mustafa Erim Ve Kitabı 08-05-2018 10:31 Zaman Ayrışma Zamanı Değil Birlik Olma Zamanıdır 24-11-2017 18:55 Anamur Tarım Ve Gıda Fuarında Sözü Edilen Bir Sebze: Gölevez… 03-11-2017 10:32 Anamur 4. Tarım Ve Gıda Fuarı Ve Muza Alternatif Ürün: ÇİLEK… 27-10-2017 17:12 Bir Yarışmanın Ardından… 20-10-2017 15:51 Merhum Ağabeyim Hamdi Mert’in Hayatı İle İlgili Kitap Yayımlandı 14-10-2017 10:41 Türkiye'miz Yeni Projelerle Bölgesinde Lider Olma Yolunda… 03-10-2017 15:26 Vaz Geçilemez Bir Duygu; Sevgi...Sevgi...Yine Sevgi 27-09-2017 13:15 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor 16-09-2017 12:12 Yörük Kurultayı Ve 736’ıncı Ertuğrul Gazi Anma Ve Söğüt Şenliklerinin Ardından… 11-09-2017 18:43 Kurban Bayramının Sosyal Yaşantımıza Etkileri.. 03-09-2017 12:56 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a Açık Mektup 23-08-2017 10:02 İslamda İlk Anarşistler 16-08-2017 19:25 Bozyazı İlçesi, Bir Portre Ve Bozyazı Destanı 08-08-2017 11:28 Kadınlara Yapılan Saldırılar İnançsızlıktan Kaynaklanmaktadır..! 01-08-2017 11:04 15 Temmuz Anma Etkinliklerine Kur’an-I Kerim Damgasını Vurmuştur 21-07-2017 08:07 Anamur’da Kurulan İlk Fabrika: Kurşun Madeni Fabrikası… 10-07-2017 10:38 Tıp İlmi İslam Coğrafyasında Serpilip Gelişmiştir 06-07-2017 08:45 RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… 28-06-2017 09:36 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi; İslamda Öğrenme, İnceleme, Araştırma… 23-06-2017 13:38 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Düşündürdükleri 12-06-2017 10:25 Yine Şehitlerimiz var, Yeni Şehitlerimiz var... 05-06-2017 10:27 ORUÇ ÜZERİNE… 29-05-2017 11:56 Ramazana Girerken... 27-05-2017 10:35 Ramazan Ayı 24-05-2017 10:25 Açılışının 40’ıncı Yılında Örnek Bir Okul; Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi 18-05-2017 12:56 Anamur Mamure Kalesine Acilen Çevre Düzenlemesi Yapılmalıdır 10-05-2017 09:56 Anamur Dünya Yörükler Obası Birinci Yörük Şenliği 03-05-2017 12:01 MEHTERAN BÖLÜĞÜNDEKİ TUĞ’UN TARİHÇESİ… 27-04-2017 12:06 BİR ANI: İLKOKULA NA­SIL KAYDOLDUM? 22-04-2017 18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Mitinginden İzlenimler… 11-04-2017 08:26 Uzaydaki Canlılarla İlgili Görüşler... 03-04-2017 12:16 Üç Ayların İslam Alemi İçin Önemi… 30-03-2017 08:18 Hollanda Ve Almanya’nın Tutumu Haçlı Zihniyetinin Devamıdır… 27-03-2017 07:59 Geçmişten bir anı: Anamur'da bölge izcilik temel kursu açtırmıştık... 25-03-2017 11:07 Öğrencilik Yıllarımdan Bir Anı: Çanakkale Gezisi… 20-03-2017 13:58 Çocukluk Yıllarımda Gazi Babamın Anlattıklarından Bir Demet… 14-03-2017 08:02 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamalarının Ardından… 09-03-2017 11:54 Doğumum İle İlgili Bir Nostalji ( 2 ) 02-03-2017 11:59 Doğumum İle İlgili Bir Nostanji (1) 23-02-2017 12:53 Eğitim Öğretimde İkinci Yarıyıl Başlarken… 14-02-2017 08:02 Ozan Dergisin’de Rahmetli Göktürk Mehmet Uytun’un Hakkımda Yazdıkları… 12-02-2017 18:32 Barışa Giden Yol Sevgiden Geçer 25-01-2017 16:51 Terör Olayları, Irkçılık, Milliyetçilik Ve İslamın Bu Kavramlara Bakışı 17-01-2017 14:32 Türk Düşmanlığının Altındaki Gerçek: Dışa Bağımlılıktan Kurtulma Projelerimiz… 16-01-2017 12:50 Suriye'de Ateşkes İlanı Ve Açlık Tehlikesine Karşı Alınacak Tedbirler 03-01-2017 09:12 Türkiye’yi Bölmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecektir. 28-12-2016 14:30 Siirt’te Çatışmada Gazi Olup Bir Kolunu Kaybeden Babamın Vurulma Anı Ve Örnek Çalışmaları 23-12-2016 07:40 Sihir ve Sihirbazlık Üzerine... 21-12-2016 09:51 Mevlânâyı Anma Törenlerinin Ardından… 20-12-2016 07:26 Dolar Bozdurma Kampanyamız Sona Ermiştir.. 19-12-2016 08:17 İstanbul Dolmabahçedeki Hain Saldırıyı Kınıyoruz 13-12-2016 07:12 Kadına Şiddet Uygulamak Vahşiliktir 05-12-2016 08:02 Türk Milletinin Zaferinin Kaynağı 28-11-2016 11:59 Öğretmenler Gününün Düşündürdükleri... 24-11-2016 08:37 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 30 ) 21-11-2016 12:03 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 29 ) 17-11-2016 13:53 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 28 ) 11-11-2016 07:17 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 27 ) 05-11-2016 10:29 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 26 ) 31-10-2016 07:10 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 25 ) 27-10-2016 07:57 ''ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 24 ) 24-10-2016 08:05 '' ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 23 ) 17-10-2016 16:52 ‘’Anamur’u İl Yapma’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 22 ) 12-10-2016 13:07 "Geçmişten Bir Anı..." 07-10-2016 07:59 “ANAMUR’U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 21 ) 01-10-2016 11:24 “ANAMUR’U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 20 ) 29-09-2016 08:25 Anamur Yamaç Paraşütünün Ardından… 26-09-2016 13:16 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 19 ) 22-09-2016 10:45 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 18 ) 16-09-2016 17:47 ''ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 17 ) 11-09-2016 11:42 Bayramlar Sevinçlerimizin Paylaşıldığı Günlerimizdir 08-09-2016 11:37 ''ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 15 ) 07-09-2016 15:55 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 14 ) 05-09-2016 19:05 “ANAMUR'U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 13 ) 03-09-2016 14:29 “ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 12 ) 01-09-2016 09:34 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 11 ) 30-08-2016 10:52 ‘‘ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 10 ) 27-08-2016 17:32 ‘’ ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 9 ) 24-08-2016 18:10 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 8 ) 22-08-2016 10:18 "ANAMUR İL OLSUN" Kampanyasını Destekliyoruz (7) 20-08-2016 19:57 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’Kampanyasını Destekliyoruz ( 6 ) 19-08-2016 14:58 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 5 ) 18-08-2016 16:23 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 4 ) 17-08-2016 18:36 ‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 3 ) 16-08-2016 18:04 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’Kampanyasını Destekliyoruz ( 2 ) 15-08-2016 16:59 ‘‘ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 1 ) 13-08-2016 19:12 Kadınlarımız Erkeklerle Yan Yana Darbeye Karşı Çıkmıştır 10-08-2016 11:00 Geçmişten Bir Anı: Hayat Hikayemden Bir Anekdot; Doğumum 05-08-2016 10:04 Sorumluluk Duygusu, Sorumluluk Bilinci, Sorumluluğun Ne Olduğunu Bilmek… 01-08-2016 09:34 Darbecilerin Akıl Edemediği Bir Güç: Türk Bayrağı… 25-07-2016 09:56 Darbe Teşebbüsünün Dış Basına Yansımaları Ve Haşhaşiler… 22-07-2016 09:28 Geçmişten Bir Anı... 20-07-2016 16:02 Paralel Yapının Darbe Girişimi Sonuçsuz Kalmıştır. Türkiyeyi Bölmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecektir 18-07-2016 09:54 Ramazan Bayramının Sosyal Yaşantımıza Etkileri 04-07-2016 13:45 İstanbul'daki Terörist Saldırının Ardından… 01-07-2016 17:44 Ramazandan Esintiler: İslam’da Fikir Ve İnanç Hürriyeti 30-06-2016 09:03 Dünya Mirası Listesine Alınan Mamure Kalesi Ve Sayın Celal Ogan’ın Yeni Şiiri 20-06-2016 09:41 Ramazan Ve Oruca Özgü Sağlıkla İlgili Soru Ve Cevaplar(1) 16-06-2016 10:45 Sağlıklı Bir Oruç Tutmak İle İlgili Bilinmesi Gerekenler... 10-06-2016 13:59 Ramazan Geldi, Hoşgeldi.... 06-06-2016 10:51 Anamur Mamure Kalesinde Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor 24-05-2016 09:11 Gündemdeki Konu: Tacize Uğrayan Kadınlar Va Kadın Hakları 16-05-2016 10:13 Laiklik Tartışmaları ve Din Eğitimi Öğretimi 09-05-2016 22:04 Bahar Geldi Hoş Geldi; Hıdrellez Bahar Bayramı… 06-05-2016 08:12 "Suriyeli Sığınmacılar Ve Açlık Tehlikesine Karşı Alınacak Tedbirler" 28-04-2016 19:02 Anamur´u Tanıyalım: Adına Okul Yaptırılan Bir Kaymakam, Ardahan Totuk 23-04-2016 09:55 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’da Eski Dönemlerde Yayla Ve Sahil Evleri 19-04-2016 08:33 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’da İz Bırakanlar; Babam Gazi Hacı Ahmet Mert 06-04-2016 21:41 Anamur’u Tanıyalım: Anamur Azıtepe’de Yamaç Paraşütü Pisti… 02-04-2016 10:45 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’lu Şehitlerimiz Ve Şehitlerimizin Belgesel Filmi 25-03-2016 13:21 Anamur’u Tanıyalım; Anamur’da Sosyal Ve Kültürel Hayat 18-03-2016 17:43 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’u İl Yapma Çalışmalarında Oda Ve Kooperatiflerin Görüşleri 13-03-2016 11:32 ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´U İL YAPMA ÇALIŞMALARINDA PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ 10-03-2016 20:29 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’U İL YAPMA ÇALIŞMALARINA KATKIDA BULUNAN BELEDİYELER 06-03-2016 17:26 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’U İL YAPMA ÇALIŞMALARI 03-03-2016 09:57 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ 27-02-2016 17:37 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’LU BİR ŞAİR: SAYIN CELAL OGAN 24-02-2016 18:34 ANAMUR’U TANIYALIM: GEÇMİŞİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN BİR KİTAP 19-02-2016 09:38 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA KURŞUN MADENİ FABRİKASI 17-02-2016 16:51 ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´DA PEK ÇOK İLK´E İMZA ATAN, ÜNÜ YURT DIŞINA TAŞAN BİR KURULUŞ: KILIÇ TARIM 04-02-2016 15:18 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA EL SANATLARI 31-01-2016 18:03 ANAMUR'U TANIYALIM : ANAMUR'UN TARİHÎ VE DOĞAL YERLERİ 25-01-2016 11:19 ANAMUR’U TANIYALIM: ULAŞIM, ŞEHİR İÇİ YOLLAR, AKARSULAR, ANAMUR OVASI… 23-01-2016 14:06 ANAMUR’U TANIYALIM: COĞRAFİ KONUMU İTİBARİYLE ANAMUR 19-01-2016 17:02 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’UN ÖNCÜLERİ VE ANAMUR’DA İLK’LER… 16-01-2016 13:48 ANAMUR’U TANIYALIM: DÜNYADA BİR İLK’İN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ALAKÖPRÜ BARAJI 13-01-2016 13:09 ANAMUR’U TANIYALIM: TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI ANAMUR’DADIR 10-01-2016 20:23 GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR 30-12-2015 09:26 TÜRKİYEYİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR. 25-12-2015 10:53 HAZRETİ MEVLÂNÂYI ANMA TÖRENLERİNİN ARDINDAN… 22-12-2015 16:04 TÜRK AİLE YAPISI SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURTULMALIDIR 18-12-2015 13:17 PKK TERÖRÜ TARAFINDAN DİYARBAKIR’DA YAKILAN FATİHPAŞA (KURŞUNLU) CAMİSİ 14-12-2015 16:29 TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’ NIN KUR’AN-I KERİM DÜŞMANLIĞI VE KUR’ANIN YÜCELİĞİ 12-12-2015 10:35 27 MAYIS 1960 İHTİLALİNİ BİR DE BENDEN DİNLEYİNİZ 06-12-2015 22:33 RUSYA KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: RUSYA TÜRKİYE’YE HİÇ DOST OLMADI Kİ… 06-12-2015 19:53 ERKEN GENEL SEÇİMLERE DAMGASINI VURAN İKİ KESİM: İŞÇİLER; İŞVERENLER... 16-11-2015 11:10 Seçim Bitti; Biraz Nasrettin Hoca Tebessümü Gerek… 12-11-2015 20:04 DİRİLİŞ “ERTUĞRUL” DİZİSİ VE OSMANLILARDA ÖNCÜ AZINLIK: ERENLER… 09-11-2015 09:57 SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KESİM: GENÇLER… 07-11-2015 09:51 BARIŞ ÜZERİNE… 05-11-2015 14:43 1 KASIM SEÇİMLERİ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇAĞRI… 31-10-2015 20:29 1 KASIM SEÇİMLERİNE 3 KALA SEÇMENLERE ÇAĞRI: SEVGİ’DE BİRLEŞİNİZ 29-10-2015 21:07 Rüya Projenin Gerçekleşmesi Ve Kıbrıs’la İlgili Geçmişten Bir Anı… 19-10-2015 22:23 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Açık Mektup 13-10-2015 21:03 GEÇMİŞTEN BİR ANI; RAHMETLİ VEDAT ÇELİKBAŞ İLE YAPTIĞIMIZ BİR SÖYLEŞİ 10-10-2015 21:13 TÜRK MİLLETİ, MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMİYET 07-10-2015 22:56 SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN YAYLALARDAN SAHİLLERE GÖÇÜ… 04-10-2015 14:57 ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ... 02-10-2015 10:51 YIKICI BİR ÖRGÜT: YEHOVA ŞAHİTLERİ… 29-09-2015 22:43 KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… 23-09-2015 10:49 BARIŞ VE SAVAŞ ÜZERİNE… 20-09-2015 14:13 TARİHTE KAZANDIĞIMIZ BAŞARILARIMIZIN KAYNAĞI 14-09-2015 16:07 ŞEHİTLERİMİZ İÇİN OKUNAN KUR´AN-I KERİM… 12-09-2015 06:16 İSLAMİYET SAVAŞTAN YANA DEĞİL BARIŞTAN YANADIR AMA… 08-09-2015 22:10 ERKEN SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE MANZARALARI… 05-09-2015 09:55 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100’ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI DEVAM ETMELİDİR 25-07-2015 13:27 YENİ KOALİSYON ÇALIŞMALARINDA ÜLKE MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTMAK 16-07-2015 22:44 RAMAZAN EĞLENCELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ : BİR GÖLGE OYUNUMUZ: HACİVAT - KARAGÖZ 14-07-2015 11:35 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE OSMANLILARDA BELEDİYE TEŞKİLATI 07-07-2015 12:49 RADYO KONUŞMALARINDAN: VEHBİ KOÇ VE ANAMUR’DA KURŞUN MADENİ 04-07-2015 15:28 TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIKTA BARIŞ VE SAVAŞ ANLAYIŞI… 26-06-2015 12:09 SİYASİ PARTİLER VE PARTİ LİDERLERİ BİRBİRLERİNE SEVGİYLE YAKLAŞMALIDIR 19-06-2015 23:54 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN… 15-06-2015 22:31 BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR 13-06-2015 11:13 YENİ TÜRKİYE’DE YÜZYILIN PROJESİ, RÜYA PROJE GERÇEK OLUYOR 05-06-2015 12:24 CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP 03-06-2015 14:38 27 MAYIS 1960 İHTİLALİNİ BİR DE BENDEN DİNLEYİNİZ... 27-05-2015 10:22 DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ VE OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU 19-05-2015 21:32 AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI ETKİNLİKLERİ… 17-05-2015 11:22
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2251
 • 2Konyaspor2142
 • 3Fenerbahçe2236
 • 4Alanyaspor2235
 • 5Beşiktaş2235
 • 6Hatayspor2235
 • 7Başakşehir FK2134
 • 8Adana Demirspor2234
 • 9Kayserispor2231
 • 10Gaziantep FK2131
 • 11Sivasspor2230
 • 12Fatih Karagümrük2230
 • 13Galatasaray2227
 • 14Giresunspor2226
 • 15Kasımpaşa2224
 • 16Göztepe2224
 • 17Antalyaspor2223
 • 18Çaykur Rizespor2221
 • 19Altay2218
 • 20Yeni Malatyaspor2115
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA