DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
İsmail ŞİMŞEK
İsmail ŞİMŞEK
Giriş Tarihi : 25-04-2021 20:36

SOYKIRIM YALANI VE GERÇEKLER…

Ermeni meselesinin Osmanlı için ‘’katalog sorun’’ olma serüveninin başlangıç şifrelerine  indiğinizde karşınızda zamanın üç emperyalist devletinin çıkar hedeflerini görürsünüz.


Bu devletler Rusya, İngiltere ve Fransa’dır
.Bunlara daha sonra İtalya ve Almanya eklenmiştir.

Temeli 19.yy.dayanan Ermeni meselesinin bir sorunlar kümesiolmasının nedeni Rus emperyalizmi perspektifinden öncelikli amacı Balkan devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtarak Karadeniz’i bir Rus denizi haline getirdikten sonra boğazları egemenliği altına alarak İskenderun körfezi üzerinden Akdeniz’e, sıcak denizlere inme hayaliydi.

 

Diğeri 1855 yılında tahta geçen Rus Çarı Alexander tarafından Ermenilere Doğu Anadolu’da Rusya himayesinde bir Ermeni devleti kurma sözü verirken amacı güç dönemlerini yaşayan Osmanlı’yı bu devletle meşgul ederek doğudan Doğu Akdeniz’e inerek ingilterenin Suriye, Irak üzerinden Hindistan’a giden yolunu kesmekti.

 

İngiltere açısından Ermeni sorununun kullanışlılığı Ermenileri kendi himayesine alarak Rusya’nın  kucağına atmadan ondan faydalanmasını engelleyerek, bu gün ABD’ye devrettiği misyonunda olduğu üzere Rusya’yı çevreleyip kendi sınırlarına hapsetmek, sıcak denizlere özellikle Doğu Akdeniz’e çıkış kapısını kapatarak sömürge için bakir rezervleri olan Hindistan güzergahında önüne çıkabilecek en büyük engeli ortadan kaldırmaktı.

 

Rusya ve İngiltere’nin Anadolu ve Doğu Akdeniz’de ki sömürge iştahı karşısında bir taraftan Kuzey Afrika’da sömürge çabalarına hız verirken diğer taraftan bu devletlerin bu bölgedeki hakimiyetlerini istemeyen Fransa, İngiltere’ye karşı zaman zaman Rusya zaman zamanda Rusya’ya karşı İngiltere’nin yanında bazende bunlara karşı Osmanlı tarafında yer alarak Suriye, Filistin,Lübnan gibi bölgeleri bu devletlerin yutmasını istemiyordu.

 

19.yy.ikinci yarısında Osmanlı üzerindeki bu baskı dahada artacak 1878 Osmalı-Rus savaşı sonrasında AyestafanosAntlaşmasının 16.maddesiyle başlayan Ermenilerin yaşadığı bölgelerde reform istekleri 13 Temmuz 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşmasının 61.maddesiyle ‘’ vilayeti sitte’’ adı verilen altı ilde ‘’ Erzurum,Van,Diyarbekir,Sivas,Bitlis ve Ma’müretü’l-Aziz(Harput-Elazığ) ‘’ sürekli ıslahat tehditleri diğer taraftan 1789 Fransız ihtilali etkisi ve Rusya’nın slavlaştırma politikasıyla bağımsızlıklarına kavuşturulan Balkan devletleri örnek gösterilip kışkırtılarak Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerinde sürekli kullanacağı bir baskı aracı haline getirilecektir.

 

Gelecekte planlanan isyanların amacına ulaşması için Osmanlı topraklarındaki Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya’nın sahiplenmesi İngiltere’yi harekete geçirmiş İngiltere’nin de Protestanların koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermenilere bazıları yurt dışı bağlantılı cemiyet ve dernek oluşumlu bir çok örgütlenmeler kurdurulmuştur.

 

Derken 1890’lardan itibaren Avrupa’lı devletlerin sistemli kışkırtmalarıyla; Hınçak, Taşnak Sütyun,Ramgavar gibi Ermeni örgütleri tarafından çeteler kurularak (1890-Erzurum),(1894-1904 Sason), (1895-Zeytun isyanı),(1896-Van), (1909-Adana) isyanları çıkartılmıştır.

 

1.Dünya savaşı sürecinde Hicaz, Filistin, Kanal, Çanakkale cephelerinde itilaf devletleriyle var oluş mücadelesi veren Osmanlı, diğer yandan bunu fırsat bilip Osmanlı’ya içten vuran Ermeni çetelerini  karşı  ‘’  idari tedbir’’ maksatlı aldığı 24 Nisan 1915’teki ‘’ techir’’ kararı isyana doğrudan veya dolaylı olarak karışmış Ermenileri savaş bitene kadar isteyene yurt dışına çıkış izni vererek kalanların ise Suriye başta olmak üzere Rusya, Irak ve İran gibi devletlere göç ettirerek başındaki belayı uzaklaştırmak istemesinden ibaret olup ‘’ soykırım’’ veya ‘’ büyük felaket’’ olarak başımızda demoklesin kılıcı olarak sallandırılan vaka işte böyle bir gerçeğin ürünüdür.

 

Bu gün Almanya’nın bazı eyalet meclislerinde 24 nisan 1915 olaylarını bir soykırım olarak kabul etme çabası Alman devleti olarak ‘’ yahudi soykırımını’’ kendi yaftasından kurtararak Türkiye’ye atma çabasından başka bir şey değildir.

 

Fransa’nın,  sömürmek için %35’inde hakimiyet kurduğu 20 den fazla Batı ve Kuzey Afrika ülkesini 300 yıl boyunca kontrol altında tutarken ülkesini savunan 1 milyon Cezayir’liyi ‘’ Cezayir katliamı’’ ile katletmesi veya 800 bin kişinin hayatını kaybettiği ‘’ Ruanda soykırımda’’  parmağı olan Fransa’nıneski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın;  ‘’ O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadarda önemli değil’’ ifadesi Kara Afrika’nın mazlum insanları için ne düşündüklerini teşhir ederken Macron’un her 24 Nisan’ı Fransa’da Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesi onursuz Fransa’nın onursuz omurgasızlığını ve ikiyüzlülüğünü ortaya koyması bakımından önemlidir.

 

ABD başkanı Biden’in 24 Nisan 1915 Ermeni techiri için ‘’ soykırım ‘’ ifadesini kullanması akıllara ABD’nin  soykırım geçmişini akla getirdi.Bu kara geçmişine şöyle bir göz attığınızda bu devlette saygı duyulacak bir devlet onurunun kırıntısını görebilmeniz mümkün değildir. 

Bu kara tarihin neresinden tutsanız elinizde kaldığı gibi hangisinden başlasanız tam bir gözyaşı olduğunu görürsünüz.1492 yılında kıtanın keşfinden sonra kıtayı sömürmek için soykırıma tabi tuttuğu 70 milyon Amerikan yerlisiKızılderililerden başlayalım isterseniz…

Veya CIA destekli  1960 Konga katliamıyla 3 milyon,1962-1975 Viyetnam savaşında 3 milyon,1965-1966 Endonezya katliamında 1 milyon,1970-1975 Kamboçya ve Laos katliamında 1 milyon,1973 Şili darbesinde 5 bin, 1945 Hiroşima ve Nagazaki saldırısında 350 bin,1959 Küba katliamında 60 bin,1991 Irak işgalinde 1 milyon kişi katledilmiştir.Elbette bu listeyi uzatmak mümkündür. Elbette 19.yy. en büyük devleti İngiltere’ninde soykırım geçmişi vardır. Ancak İngiltere’siz bir soykırım tarihi olmayacağı için herşeyiyle içinde yaşadığı Ermeni techirini soykırım olarak tanımada daha gerçekçi davranarak sessiz kalması ABD ve Fransa’ya göre onurlu devlet katagorisinde kötünün iyisi olma manasında daha anlamlıdır.    

Türk Hükümeti bundan sonra sürekli savunma pozisyonundan vazgeçmeli atak bir dış politika benimsemelidir.kısa vadede yapılaması gerekenler:

 

1-ABD ve Fransa’nın soykırım tarihi tarih ders kitaplarına sokulmalıdır.

2-Bu devletlerin soykırım tarihini kabul eden meclis kararı alınmalıdır.

Orta vade de ise Türkiye, Azarbeycan, Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan ve Macaristan’dan oluşan Türk Konseyine uluslararası bir nitelik kazandırılarak lobicilik faaliyetine geçilmeli parlemontalarında meclis kararı alınmalı ve bu deklare edilmelidir.  

 

Gerek Macron’un gerekse Biden’in açıklamalarının hukuki bir bağlayıcılığı ve karşılığı yoktur.Bağlayıcı olabilmesi için belge niteliğinde o döneme ait bir mahkeme kararı olması gerektiği gibi ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin techir hadisesinin soykırım olmadığı yönünde emsal içtihatlarınıda kullanarak iktidarıyla muhalefetifle ‘’ulusal mesele üst kimliğinde’’ ABD ve Avrupa’ya çıkartma yapılmalı  algıların olguların önüne geçtiği günümüzde ‘’algımühendisliği’’ için ‘’ Lobicilik’’ gerçeği üzerine yoğunlaşmalıyız.  

 

NELER SÖYLENDİ?
@
İsmail ŞİMŞEK

İsmail ŞİMŞEK

DİĞER YAZILARI BAŞKA ZİHİNLERİN ŞAKLABANLARI… 16-10-2021 11:54 HDP’Yİ ROMANTİZE ÇABALARI… 04-10-2021 18:32 BM VE ERDOĞAN LİDERLİĞİ… 21-09-2021 15:18 BİR VİCDAN PROJESİ: ‘’ GÖNÜL BAĞI’’ 23-08-2021 11:10 YÖRESEL KÜLTÜRLERİMİZ: ‘’ ÇERÇİCİLİK’’ 16-08-2021 10:47 CİĞERLERİNİZ YANSIN !.. 02-08-2021 13:55 KENDİNİZE İNANIN 26-07-2021 10:24 BÜYÜK SIÇRAYIŞ… 12-07-2021 10:13 DRAM SENARİSTLERİ 03-07-2021 19:18 YAPAY ZEKA 26-06-2021 14:52 MİLLİ MESELE; MİLLİ SİYASET 21-06-2021 19:17 NE İŞİN VAR OĞLUM BU SAATTE DUŞTA? 12-06-2021 18:03 İKNA RETORİĞİ 04-06-2021 18:46 İRADE,CESARET VE İNANÇ!.. 24-05-2021 08:14 POLİTİK İKİYÜZLÜLÜK 17-05-2021 15:21 ALGORİTOKRASİ YÜZYILI 09-05-2021 20:27 EZİK SİYASET 01-05-2021 16:33 SOYKIRIM YALANI VE GERÇEKLER… 25-04-2021 20:36 Egonuzu kontrol edebiliyor musunuz? 17-04-2021 15:39 ANNE KÖSTEBEK VE BEYAZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ… 11-04-2021 10:40 SIRADIŞI BİR BAŞKAN BİYOGROFİSİ: ‘’ HALUK BOZDOĞAN’’ 04-04-2021 15:24 EKOLOJİK REKABET VE YENİ DÜNYA DÜZENİ 27-03-2021 18:08 TEŞEKKÜRLER BAŞKAN ATSIZ AFŞIN YILMAZ! 16-03-2021 09:47 DOĞAYI KATLETMEYİN! 13-03-2021 11:35 ENGEL; ZİHİNLERDEDİR… 09-03-2021 08:51 GEÇMİŞİN; SENİN REFERANSIN!.. 01-03-2021 11:20 RUHLARI ŞAD OLSUN! 19-02-2021 13:45 KARAKTER İNŞA ETMEK!.. 12-02-2021 12:26 BU BİR DEJAVU… 06-02-2021 12:41 BEŞİNCİ KOL 30-01-2021 10:10 BÜYÜK ÜLKE; BÜYÜK İDEAL… 22-01-2021 17:16 ARDIÇ KUŞUNU ÖLDÜRMEYİN! 18-01-2021 09:51 ÇÜRÜK TAHTA ÇİVİ TUTMAZ! 07-01-2021 11:00 ÇEYREK PORSİYON UMUTLARIM 31-12-2020 16:57 YİĞİT SARSILIR; YERE YIKILMAZ! 21-12-2020 10:30 EMPERYALİZME KARŞI DİK DURMAK!.. 14-12-2020 11:14 SEVGİ, FEDAKARLIKTIR! 04-12-2020 14:06 ÇARHIMA GERDİĞİMİZ MİSTİK KAVRAM: “EMPATİ” 30-11-2020 17:47 TURAN’A DOĞRU… 11-11-2020 16:41 TOROSLAR BELEDİYESİ’NDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ (2) 31-10-2020 08:53 TOROSLAR BELEDİYESİ’NDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ-1 24-10-2020 12:19 SESSİZ HIÇKIRIKLARIM… 15-10-2020 12:43 DOSTLUK, EMEK İSTER! 07-10-2020 13:21 ÖLÜM VE DOSTA VEDA 30-09-2020 10:09 KARAKTERLİ YALNIZLIK! 21-09-2020 11:48 EMPERYALİZM VE KONTROL EDEMEDİĞİ STRATEJİK AKIL 14-09-2020 09:56 YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR 05-09-2020 13:34 LOZAN, YUNAN ŞIMARIKLIĞI VE MUHALEFETİMİZ 28-08-2020 10:42 BAŞKA ZİHNİN DEKORİSTLERİ… 21-08-2020 14:44 BAŞARI, GAYRETE AŞIKTIR! 17-08-2020 15:06 ASKIDAKİ HAYALLERİM 10-08-2020 10:45 HİLAFET TARTIŞMASI… 30-07-2020 13:47 TECAVÜZ SKANDALI, SOSYOLOJİK TASNİF VE KANIKSANMIŞ İKİYÜZLÜLÜK 24-07-2020 13:05 15 TEMMUZ MANİFESTOSU 16-07-2020 10:34 KLAVYE GLADYATÖRLERİ 10-07-2020 11:58 BAROLARIN DEMOKRASİ PARADOKSU 03-07-2020 14:34 MERSİN BÜYÜKŞEHİR İÇİN EMSAL OLABİLİR Mİ? 22-06-2020 10:05 AYASOFYA, NEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR? 15-06-2020 13:39 VİZYON ÜRETMEK 06-06-2020 12:03 YALANA DEVAM EDİN! 30-05-2020 12:14 SORGULAYAN NESİL 22-05-2020 18:39 POTANSİYEL BUDAMASI 19-05-2020 12:24 KENDİ HİKAYEMİZ… 11-05-2020 12:11 ELİNİZİ PATLATINCAYA KADAR ALKIŞLAYIN! 02-05-2020 09:57 LİDERLİK; ÖNGÖREBİLMEKTİR! 18-04-2020 16:43 ÖLDÜRMEYEN, GÜÇLENDİRİR! 06-04-2020 12:54 KELEBEK ETKİSİ VE GÖZ YAŞLARIMIZ 28-03-2020 12:00 SADECE ALKIŞLAYALIM MI? 21-03-2020 16:30 Paradigmalar Savaşı 10-03-2020 11:53 KAN KUSACAĞIZ… 29-02-2020 11:37 Cahil Cesareti 24-02-2020 11:36 POLİTİK AMAÇ MI ; POLİTİK AHLAK MI ? 18-02-2020 11:33 ÜLKEM GİBİ GÖZÜ YAŞLI; ÜLKEM GİBİ YORGUNUM 11-02-2020 08:57 Kanal İstanbul, Ufuk Körlüğü Ve Muhalefet 13-01-2020 09:30 BU KEZ BAŞARAMAYACAKSINIZ! 30-12-2019 13:14 TKGM’DEN SIRADIŞI BİR YAPILANMA; ‘’ YURT DIŞI TAPU İŞLEMLERİ’’ 16-12-2019 09:21 VİCDAN ÜŞÜMESİ Mİ; VİZYON ÜŞÜMESİ Mİ? 09-12-2019 11:21 Vurun Ulan Vurun; Ben Kolay Ölmem! 02-12-2019 10:54 Bir Eğitim Politikamız Var mı? 25-11-2019 10:01 TKGM Olarak ; ‘’ Kendi Kıymetlerimizi Sahiplenmeliyiz’’ 18-11-2019 09:06 10 KASIM VE ATATÜRK’E MEKTUP 09-11-2019 16:32 Diren Ve Vazgeçme..! 04-11-2019 09:36 LİDER OLUNMAZ; LİDER DOĞULUR! 28-10-2019 09:48 Toroslar Kent Konseyi Büyük İşlere İmza Atıyor 21-10-2019 13:45 Rüştünüzü İspattan Başka Çareniz Yok Başkan GÜLTAK! 14-10-2019 17:19 Liderlik Sorunu, Politik Çiştenlik ve Muhalefet 07-10-2019 11:18 Doktor Robot, Lütfen Ameliyathaneye..! 03-10-2019 09:06 Toroslar'da Neler Oluyor? 24-09-2019 12:38 Ak Partili Olmazsınız…! 14-09-2019 10:27 Robotlar Çağında İnsanlığın Geleceği Tehdit Altında 09-09-2019 08:52 Başkanlar, Yeni Nesil Kent Olgusu; ‘’Akıllı Şehirlere’’ Ne Kadar Hazır? 02-09-2019 17:13 Anne Lütfen Ölme!.. 26-08-2019 12:16 Geleceğe taşıyacak iki büyük rezervimiz: ‘’ Akıl ve Kabiliyet’’ 20-08-2019 12:06 Vasatlıkla, Mükemmellik Yakalayamazsınız ! 17-08-2019 13:56
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA